OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.
Unia Europejska

OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.

21-500 Biała Podlaska, Sławacinek Nowy 26b, tel./fax (83) 342 14 77, tel. kom. 0 601 091 438

Firma nasza świadczy kompleksowe usługi wydobywcze polegające na przejęciu odpowiedzialności za techniczną stronę eksploatacji kruszywa. Polega to na powiązaniu pracy wielu maszyn: refulera, koparek, wozideł technologicznych, ładowarek, przesiewaczy itp.

  • Wydobycie kurszywa refulerem na pole refulacyjne z obsługą pola przy pomocy koparki gąsienicowej.
  • Wydobycie refulerem na pole refulacyjne, obsługa pola przy pomocy koparki gąsienicowej i następnie załadunek na samochody przy pomocy koparek i ładowarek.
  • Przygotowanie terenu do eksploatacji kruszywa poprzez zdjęcie warstwy humusu przy pomocy spycharek lub innych sprzętów, eksploatacjia warstwy niezawodnionej przy pomocy koparek, łądowarek i ewentualnie wozideł a następnie wydobycie pozostałej pod wodą ilości kruszywa przy pomocy refulera.
  • Opisane usługi wydobywcze w powiązaniu z sortowaniem kruszywa
  • Opisane usługi wydobywcze w powiązaniu z pracami polegającymi na wykożystaniu wydobytego kruszywa na terenie budowy.
  • Inne prace sprzętowe związane z wydobyciem kruszyw i budową dróg.

Nasza firma realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod numerem 151 nazwą "Unowocześnienie firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług refulerem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności