OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.
Unia Europejska

OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.

21-500 Biała Podlaska, Sławacinek Nowy 26b, tel./fax (83) 342 14 77, tel. kom. 0 601 091 438

Projekty UE

Fundusze Europejskie Program Regionalny Lubelskie Smakuj życie Unia Europejska

Przedsiębiorstwo Olszewski Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Sławacinku Nowym rozpoczęło realizację projektu „Uruchomienie produkcji urządzeń i konstrukcji do wydobywania kruszyw spod lustra wody, pogłębiania i odmulania zbiorników wodnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7. RPO WL 2014 2020, umowa o dofinansowanie projektu nr: RPUL.03.07.00-06.0410/16-00.

Projekt będzie realizowany w okresie od 20.04.2017 r. do 31.12.2018 r. 

Informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania na realizację projektów
znajdą Państwo, m.in. na następujących stronach internetowych:
www.rpo.lubelskie.pl
www.lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl


Nasza firma realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod numerem 151 nazwą "Unowocześnienie firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług refulerem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

PROGRAM REGIONALNY Narodowa Strategia Spójności